Детальніше в новинах!


На сьогодні кафедра соціальної роботи та кадрової політики є випускаючою кафедрою з підготовки бакалавра галузі знань 1301 – «Соціальне забезпечення», напряму підготовки 6.130102 – «Соціальна робота». Очолює кафедру доктор соціологічних наук, професор, академік АНВШ, заслужений діяч науки і техніки України Пірен Марія Іванівна. Структурний підрозділ забезпечений кваліфікованими науково-педагогічними працівниками, серед котрих кандидат соціологічних наук, доцент Камбур А.В., кандидат історичних наук, доцент Кармалюк Сергій Павлович, кандидат педагогічних наук, ст. викладач Балахтар В.В., доктор історичних наук, доцент Мандрик М.В., кандидат історичних наук, доцент Сайко М.М., кандидат історичних наук, доцент Шманько О.В., кандидат історичних наук, ст. викладач Чайка Г.В., кандидат історичних наук, ст. викладач Підлубний В.М., кандидат історичних наук, ст. викладач Гордійчук О.В., кандидат наук з державного управління, асистент Горобець І.В., кандидат політичних наук, асистент Бостан С.І., кандидат психологічних наук, старший викладач Коса Н.С.